Smluvní podmínky

Všechny ceny v tomto internetovém obchodě jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Provozovatel toto eshopu: stadion-tuning.cz

Milan Dvořák

Hlavní 1005

Bašť

250 85

IČO: 74381857

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy a termín dodání

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto eshopu (internetové prodejny) jsou závazné.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci naší internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Jelikož se může stát, že některé objednané zboží nebude skladem(ačkoli se to stává zřídka, jelikož díly sám používám a jsem předzásoben), budete informováni, kdy bude zboží dostupné.

8. Termín dodání bude upřesněn emailem, případně telefonicky, tato lhůta se pohybuje od 5 - 15 pracovních dnů. 

9. U fotografií, kde je stejné zboží, např. odlitek hlavy, vyfoceno z více stran se do košíku vkládá po 1 kuse, pokud není uvedeno zboží, jako "Sada" tzn. vše na fotce.

Záruka a reklamace
Na zboží Vám poskytujeme záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo náš dodavatel zboží.
Záruka zaniká uplynutím záruční doby.
Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním na motocyklu či mopedu
- vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
- vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
- vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně, voda, bahno, vlhkost, extrémní teploty) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.
Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.
Berete taky na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 24.8.2013